Beautiful Birthday Messages in Polish


What can you wish a Polish speaker for a birthday? Surprise them with your knowledge of Polish using one of our ready-made examples of birthday wishes divided by style, type and age. They will be perfect birthday message delivered together with a bouquet of birthday flowers or a birthday gift.

Choose style: Short & standard | Touching | Funny | Formal | Birthday quotes

Important anniversaries: 18th birthday wishes | 30th birthday | 40th birthday | 50th birthday | 60th birthday | 70th birthday | 80th birthday

What else can you wish for birthday? — list


1. Short & most common birthday messages in Polish

Krótkie życzenia urodzinowe
Some standard, simple & short birthday wishes in Polish are...

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
Happy birthday! (literally: All the best for your birthday)

Sto lat!
Happy Birthday (shorter version, literally: Live a hundred years)

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia i pomyślności, życzy X
All the best/Happy birthday. Health, luck & prosperity, from X

Stu lat w zdrowiu, szczęściu i miłości!
Lit: One hundred years full of health, happiness and love

Hip hip hurra! Wznieśmy toast za dzisiejszego solenizanta!
Hip hip hurray! Let's raise a toast to today's birthday boy/man!

Hip hip hurra! Wznieśmy toast za dzisiejszą solenizantkę!
Hip hip hurray! Let's raise a toast to today's birthday girl/woman!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla najlepszego [chłopaka/męża/przyjaciela] pod słońcem!
Happy birthday to the best [boyfriend/husband/friend(man)] in the world!
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla najlepszej [dziewczyny/żony/przyjaciółki] pod słońcem!
Happy birthday to the best [girlfriend/wife/friend(woman)] in the world!

Same-day delivery


2. Touching birthday messages in Polish

Wzruszające życzenia na urodziny
With a touch of emotion...

Pamiętaj, aby liczyć błogosławieństwa, a nie lata. Wszystkiego najlepszego!
Remember to count your blessings, not your years. Happy Birthday!

„Nie licz dni, spraw, by dni się liczyły”. (Muhammad Ali)
“Don't count the days, make the days count.” (Muhammad Ali)

Kolejny rok u Twego boku to najpiękniejszy prezent. Jestem tak bardzo wdzięczny/a losowi, za to, że mogę mieć Cię w moim życiu… Wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin, Kochanie!
Another year by your side is the most beautiful gift. I am so grateful to fate for having you in my life... Happy birthday, darling!

Twoje urodziny to idealny moment, aby powiedzieć Ci, jak bardzo Cię kocham!
Day of your birthday is the perfect time to remind you how much I love you!

Dużo zdrowia, szczęścia, miłości oraz dużo czasu na to, co kochasz i dla tych, których kochasz.
Lots of health, happiness, love & plenty of time for what you love and for those you love.

Życzę Ci urodzin tak słodkich i cudownych jak Ty!
I hope your birthday is as sweet and wonderful as you are!

Niech ten wyjątkowy dzień przyniesie Ci moc pozytywnych emocji i przypomni, dla jak wielu osób jesteś całym światem.
May this special day bring you only positive emotions and remind you how many people you mean the world to.

Wspaniałych przyjaciół, którzy zawsze będą przy Tobie. Miłości, która będzie trwała i dawała Ci wsparcie. Wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin!
Great friends who will always be by your side. Love that will last and support you. All the best for your birthday!

Uśmiechu na twarzy i miłości w sercu. Wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin!
A smile on your face and love in your heart. All the best for your birthday!

Birthday gifts - bestsellers3. Funny & silly birthday messages in Polish

Funny birthday messages
If they like funny wishes...

Pamiętasz, gdy myśleliśmy, że w tym wieku będziemy już rozsądni i dojrzali… ? 😊 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
Do you remember when we thought that at this age we would be sensible and mature...? 😊 Happy birthday!

Sto lat, Staruszko/Staruszku!
Happy birthday, you Old Woman / Old Man!

„Wiek to coś, co nie ma znaczenia, chyba że jesteś serem.”
“Age is something that doesn't matter unless you're a cheese.” (Billie Burke)

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twoje życie będzie pełne przygód/przyjemności i... pieniędzy, by te przygody/przyjemności móc opłacić…Happy birthday! May your life be full of adventures/pleasures and... money to pay for those...

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech w Twoim życiu zawsze będzie miejsce na szaleństwo, ale też na zdrowy rozsądek… bo inaczej nie będzie Cię stać na szaleństwo.
Happy birthday! Let there always be room for madness in your life, but also for common sense... otherwise you won't be able to afford the madness.

„Człowiek jest naprawdę stary dopiero wtedy, gdy świeczki na urodzinowym torcie kosztują więcej niż sam tort.” Uroczyście oświadczam, że dziś właśnie nadszedł ten dzień! Sto lat, Staruszko/Staruszku!
"A person is only really old when the candles on his birthday cake cost more than the cake itself." I solemnly declare that today is the day! Happy birthday, Old Woman / Old Man!

Gratulujemy ukończenia kolejnej kółeczka dookoła słońca! Sto lat!
Congratulations on completing another circle around the sun! Happy birthday!

Dużo zdrowia i cierpliwości… abyś mogła dalej mnie znosić. Sto lat!
Lots of health and patience... so that you can continue to put up with me. Happy birthday!Birthday bestsellers


4. Formal & corporate birthday messages in Polish

Oficjalne życzenia urodzinowe
In a formal or corporate setting you can wish...

Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin, X
Warm birthday wishes from…

Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin, X
Happy Birthday from…

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Happy birthday. Many successes in your personal and professional life.

Zdrowia, szczęścia, pogody ducha i wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin składa
Health, happiness, joy and many successes in your personal and professional life. Warmest birthday wishes from…

Zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów i powodów do dumy. Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin składa…
Health, prosperity, many successes and reasons to be proud. Warmest wishes for your birthday from…

W dniu urodzin życzymy Panu/Pani dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji. Wszystkiego najlepszego, X
On your birthday, we would like to wish you a lot of health, happiness, prosperity, many professional successes and satisfaction. Happy Birthday,Corporte Birthday


5. Birthday quotes in Polish

Cytaty na urodziny
For life quote lovers youn wish...

„Są dwa wspaniałe dni w życiu człowieka – dzień, w którym się rodzimy, i dzień, w którym odkrywamy, po co”.
“There are two great days in a human life – the day we are born and the day we discover why.” (William Barclay)

„Nie licz dni, spraw, by dni się liczyły”.
“Don't count the days, make the days count.” (Muhammad Ali)

„Koniec końców to nie o liczbę lat chodzi w życiu, tylko o ilość życia w tych latach”.
“At the end of the day, it's not the number of years in life that matters, but the amount of life in those years.” (Abraham Lincoln)

„Urodziny to czas na refleksję nad tym, co osiągnąłeś, i na planowanie tego, co jeszcze chcesz zrobić."
"Birthdays are a time to reflect on what you have achieved and plan what else you want to do." (H. Jackson Brown Jr.)

"Urodziny to czas na świętowanie życia i wszystkich wspaniałych rzeczy, które je wypełniają."
"Birthdays are a time to celebrate life and all the wonderful things that make it." (David Luiz)

"Urodziny to czas na dziękowanie za wszystkie błogosławieństwa w swoim życiu."
"Birthdays are a time to give thanks for all the blessings in your life." (Maya Angelou)

„Wiek to coś, co nie ma znaczenia, chyba że jesteś serem”.
"Age is something that doesn't matter unless you're cheese." (Billie Burke)

„Kobieta z wiekiem staje się ładniejsza. Jej zmarszczki mówią, ile śmiała się w życiu, jej oczy — ile łez przelała, a siwe włosy — ile mądrości nabyła”.
“A woman gets prettier with age. Her wrinkles tell how much she laughed in her life, her eyes - how many tears she shed, and her gray hair - how much wisdom she acquired. (Maciej Wiszniewski, a Polish writer)

For your loved one

18th Birthday messages in Polish

An 18th birthday is a real milestone. Here's what you can wish someone entering adulthood:

Udanego startu w dorosłość! Sto Lat!
A successful start into adulthood! Happy Birthday

Nie ważne, że już osiemnaste. Dla mnie zawsze pozostaniesz małym braciszkiem/synkiem! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
It doesn't matter that it's the eighteenth birthday already. For me you will always remain a little brother/son! Happy birthday!

Niech ten dzień będzie dla Ciebie początkiem nowego, wspaniałego rozdziału w Twoim życiu. Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin.
Let this day be the beginning of a new, wonderful chapter in your life. Happy 18th birthday.

Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji osiemnastych urodzin, niech ten rok będzie dla Ciebie najlepszym rokiem w życiu.
I wish you a happy eighteenth birthday, may this year be the best year of your life.

Rozsądku w podejmowaniu trudnych wyborów. Odwagi do spełniania marzeń. I przede wszystkim: wiary w siebie i swoje możliwości. Udanego startu w dorosłość! Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin życzy…
Common sense in making difficult choices. Courage to fulfill your dreams. And above all: belief in yourself and your abilities. Have a successful start into adulthood! Happy 18th birthday from…

Obyś w dorosłym życiu nigdy nie stracił(a) swojego dziecięcego entuzjazmu, odwagi i radości życia. Idź śmiało przez życie i łap z niego wszystko, co najlepsze! Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin życzy…
May you never lose your childhood enthusiasm, courage and joy of life in your adult life. Go boldly through life and get the best of it! Happy 18th birthday from...

Jeszcze niedawno śpiewałam Ci kołysanki, a nim się obejrzałam, śpiewam Ci "Sto Lat" w dniu Twoich 18 urodzin...! Wszystkiego najlepszego, moja dumo!
Not long ago I was singing you lullabies, and before I knew it, I am singing "Happy Birthday to you” on your 18th birthday...! Happy birthday, my pride!

Spełniaj marzenia i żyj zgodnie ze swoimi wartościami! Udanego startu w dorosłość! Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin.
Make your dreams come true and live according to your values! Have a successful start into adulthood! Happy 18th birthday.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla przyszłego [kierunek studiów/tytuł].
Happy birthday to your future [field of study/title].

30th birthday messages in Polish

To nic, że już trzydzieste. Pamiętaj, aby liczyć błogosławieństwa, a nie lata. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
It doesn't matter that it's already your thirtieth... Remember to count your blessings, not your years. Happy birthday!

Zmiana kodu na trójeczkę z przodu? Wszystkiego najlepszego z okazji 30 urodzin!
Counter jumps to 3 in front? (Polish Expression). Happy 30th birthday!

Niech na Twojej twarzy zawsze gości promienny uśmiech, a zdrowie nigdy Cię nie opuszcza — nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Wszystkiego najlepszego z okazji 30 urodzin.
May you always have a radiant smile on your face and may your health never leave you - not only today, but every day. Happy 30th birthday.

Niech ten dzień będzie dla Ciebie początkiem nowego, wspaniałego rozdziału w Twoim życiu. Wszystkiego najlepszego z okazji 30 urodzin.
Let this day be the beginning of a new, wonderful chapter in your life. Happy 30th birthday.

„Trzydziestka to przełomowy rok w życiu mężczyzny. Jeśli dane im rozwinąć inteligencję, robią to mniej więcej wtedy, a jeśli nie, jest już za późno.”
“Thirty is a watershed year for men. If they’re going to develop intelligence, they do it around then, and if they don’t, it’s too late.” (Eloisa James)

„Wszystko, co wiem, nauczyłem się, gdy miałem trzydzieści lat.”
"Everything I know I learned when I was thirty” (Georges Clemenceau)

„Jedyny czas, w którym naprawdę żyjesz, to lata od trzydziestki do sześćdziesiątki. Młodzi są niewolnikami snów; starzy sługami żalu. Tylko ludzie w średnim wieku mają wszystkie swoje zmysły w ryzach rozumu.”
“The only time you really live fully is from thirty to sixty … The young are slaves to dreams; the old servants of regrets. Only the middle-aged have all their five senses in the keeping of their wits.” (Hervey Allen)

40th birthday messages in Polish

To nic, że czterdzieste. Pamiętaj, aby liczyć błogosławieństwa, a nie lata. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
It doesn't matter that already the 40th. Remember to count your blessings, not your years. Happy birthday!

„40 lat minęło, jak jeden dzień!...” Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
"40 years have passed - like one day!..." Happy birthday.(a line from a popular Polish sitcom)

Zmiana kodu na czwórkę z przodu? Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin.
Counter jumps to 3 in front today? (Polish Expression).Happy 40th birthday.

Niech na Twojej twarzy zawsze gości promienny uśmiech, a zdrowie nigdy Cię nie opuszcza — nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin.
May you always have a radiant smile on your face and may your health never leave you - not only today, but every day. Happy 40th birthday.

Niech ten dzień będzie dla Ciebie początkiem nowego, wspaniałego rozdziału w Twoim życiu. Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin.
Let this day be the beginning of a new, wonderful chapter in your life. Happy 40th birthday.

40 lat to piękny wiek! Niech kolejne lata będą dla Ciebie czasem na nowe wyzwania i doświadczenia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
40 is a beautiful age! May the coming years be a time for new challenges and experiences. Happy birthday

„Większość kobiet panicznie boi się czterdziestki, aby wkrótce za nią zatęsknić”.
"Most women are terrified of turning 40, only to miss it soon after." (Lidia Jasińska)

Birthday flowers with same-day delivery

50th birthday messages in Polish

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 50 Urodzin!
The warmest wishes for your 50th birthday

Cóż za wspaniały jubileusz! Wszystkiego najlepszego z okazji 50 urodzin.
What a wonderful jubilee! Happy 50th birthday!

„Jeżeli 50-letniego mężczyzny po przebudzeniu nic nie boli, to znaczy, że ten mężczyzna nie żyje”. (Przysłowie chińskie)
"If a 50-year-old man doesn't feel any pain when he wakes up, it means that the man is dead." (Chinese proverb)

Cóż za wspaniały jubileusz! Niech ten dzień, i cały nadchodzący rok, będą pełne radości, zadowolenia i miłości... Wszystkiego najlepszego z okazji 50 urodzin!
What a wonderful jubilee! May this day, and the entire coming year, be full of joy, satisfaction and love... Happy 50th birthday!

50 lat to czas dojrzałości i życiowego doświadczenia. Niech te cechy pomogą Ci w dalszym osiąganiu Twoich celów. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
50 years is a time of maturity and life experience. Let these qualities help you continue to achieve your goals. Happy birthday!

W dniu 50 urodzin pragnę życzyć Ci dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Oby życie dawało Ci tylko to, co najlepsze, a uśmiech nigdy nie znikał z Twojej twarzy.
On your 50th birthday, I would like to wish you a lot of health, happiness and prosperity. May life give you only the best and the smile never disappears from your face.

50 lat to piękny wiek! Niech kolejne lata będą dla Ciebie czasem na nowe wyzwania i doświadczenia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzy…
50 years is a beautiful age! May the coming years be a time for new challenges and experiences for you. Happy birthday from…

Wszystkiego najlepszego z okazji 50 urodzin! Niech nadchodzące półwiecze będzie równie pomyślne, a zdrowie nigdy cię nie opuszcza!
Happy 50th birthday! May the coming half-century be equally successful and may your health never leave you!

60th birthday messages in Polish

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 60 Urodzin!
The warmest wishes for your 60th birthday

Cóż za wspaniały jubileusz! Niech ten dzień, i cały nadchodzący rok, będą pełne radości, zadowolenia i miłości... Wszystkiego najlepszego z okazji 60 urodzin!
What a wonderful jubilee! May this day, and the entire coming year, be full of joy, satisfaction and love... Happy 60th birthday!

Wszystkiego najlepszego z okazji 60 urodzin! Życzę Ci, abyś zawsze była otoczona / był otoczony przez kochających Cię ludzi.
Happy 60th birthday! I wish you (*you – woman / you - man) are always surrounded by people who love you very much.

60 lat to czas dojrzałości i życiowego doświadczenia. Niech te cechy pomogą Ci w dalszym osiąganiu Twoich celów. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
60 years is a time of maturity and life experience. Let these qualities help you continue to achieve your goals. Happy birthday!

W dniu 60 urodzin pragnę życzyć Ci dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Oby życie dawało Ci tylko to, co najlepsze, a uśmiech nigdy nie znikał z Twojej twarzy.
On your 60th birthday, I would like to wish you a lot of health, happiness and prosperity. May life give you only the best and the smile never disappears from your face.

60 lat to piękny wiek! Niech kolejne lata będą dla Ciebie czasem na nowe wyzwania i doświadczenia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzy…
60 years is a beautiful age! May the coming years be a time for new challenges and experiences for you. Happy birthday from…

70th birthday messages in Polish

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 70 urodzin składa…
Warmest wishes for your 70th birthday from...

Stu lat w zdrowiu, szczęściu i miłości!
Lit: One hundred years full of health, happiness and love

70 lat to wspaniały wiek! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzy…
70 is a wonderful age! Happy birthday from…

Cóż za wspaniały jubileusz! Niech ten dzień, i cały nadchodzący rok, będą pełne radości, zadowolenia, spełnienia i uśmiechu na twarzy! Wszystkiego najlepszego z okazji 70 urodzin!
What a wonderful jubilee! May this day, and the entire coming year, be full of joy, satisfaction, fulfilment and a smile on your face! Happy 70th birthday!

Najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pomyślności, pogody ducha oraz co najważniejsze – dużo zdrowia i młodzieńczej energii.
Warmest wishes of happiness, prosperity, joy, and, most importantly - lots of health and youthful energy.

Wszystkiego najlepszego z okazji 70 urodzin! Niech nadchodzący rok będzie równie pomyślny, a zdrowie nigdy Cię nie opuszcza!
Happy 70th birthday! May the coming year be equally successful and may your health never leave you!

Wszystkiego najlepszego z okazji 70 urodzin! Życzę Ci, abyś zawsze była otoczona/y przez kochających Cię ludzi.
Happy 70th birthday! I wish you (*you-woman / you- man) to always be surrounded by people who love you.

Kochana babciu / dziadku. Z okazji urodzin pragniemy życzyć Ci dużo zdrowia i energii, abyś mogła / mógł cieszyć się życiem i… spędzać jak najwięcej czasu z nami. Wszystkiego najlepszego!
Dear grandma/grandpa. On your birthday, we would like to wish you a lot of health and energy so that you (*you-woman / you- man) can enjoy life and... spend as much time as possible with us. Sto lat!

Jubilee roses to Poland

80th birthday messages in Polish

80 lat! Tak pięknego wieku można tylko pozazdrościć. Wszystkiego najlepszego!
80 years! One can only envy such a beautiful age. Happy Birthday!

Życzę Ci, abyś w kolejnych latach zachowała/zachował pogodę ducha i energię. Wszystkiego najlepszego!
I wish you (*you-woman / you- man) to maintain good spirit and energy in the coming years. All the best!

Wszystkiego najlepszego z okazji 80 urodzin! Życzę Ci, abyś nadal była/był naszą największą inspiracją oraz wzorem do działania. Kochamy Cię!
Happy 80th birthday! I wish (*you-woman / you- man) to continue to be our greatest inspiration and role model. We love you!

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 80 urodzin składa…
Warmest wishes for your 80th birthday from...

Stu lat w zdrowiu, szczęściu i miłości!
Lit: One hundred years full of health, happiness and love

Cóż za wspaniały jubileusz! Niech ten dzień, i cały nadchodzący rok, będą pełne radości, zadowolenia, spełnienia i uśmiechu na twarzy! Wszystkiego najlepszego z okazji 80 urodzin!
What a wonderful jubilee! May this day, and the entire coming year, be full of joy, satisfaction, fulfilment and a smile on your face! Happy 80th birthday!

Najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pomyślności, pogody ducha oraz co najważniejsze – dużo zdrowia i młodzieńczej energii.
Warmest wishes of happiness, prosperity, joy, and, most importantly - lots of health and youthful energy.

Wszystkiego najlepszego z okazji 80 urodzin! Niech nadchodzący rok będzie równie pomyślny, a zdrowie nigdy Cię nie opuszcza!
Happy 80th birthday! May the coming year be equally successful and may your health never leave you!

Wszystkiego najlepszego z okazji 80 urodzin! Życzę Ci, abyś zawsze była otoczona/y przez kochających Cię ludzi.
Happy 80th birthday! I wish you to always be surrounded by people who love you.

Kochana babciu / dziadku. Z okazji urodzin pragniemy życzyć Ci dużo zdrowia i energii, abyś mogła / mógł cieszyć się życiem i… spędzać jak najwięcej czasu z nami. Wszystkiego najlepszego!
Dear grandma/grandpa. On your birthday, we would like to wish you a lot of health and energy so that you (*you-woman / you- man) can enjoy life and... spend as much time as possible with us. Sto lat!


6. What else can you with a Polish person for her/his birthday?

na urodziny życzenia
People in Poland also tend to wish each other:

- zdrowia, szczęścia i pomyślności
(health, happiness and prosperity)

- miłości
(love)

- braku zmartwień i trosk
(lack of worries & troubles)

- wielu powodów do radości
(many reasons to be happy)

- samych pogodnych dni / samych radosnych chwil
(only sunny days / only joyful moments)

- samych życzliwych / wspaniałych / kochających ludzi wokół
(only kind / wonderful / loving people around)

- spokoju
(peace)

- uśmiechu na twarzy / humoru
(smile on your face / good humor)

- dobrego samopoczucia
( well-being, feeling good)

- pogody ducha / pozytywnego nastawienia
( cheerfulness / positive attitude)

- wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
( many successes in your private and professional life)

 

Add a birthday card to your gift
Add a birthday card to your gift

Convey your birthday wishes in a greeting card added to a bottle of a birthday champagne, balloon & more.

Birthday cards with "Happy Birthday" wishes in Polish can be added to any of our birthday balloons, alcohol or gift sets with delivery throughout Poland.

Send card with a gift// Forces channel selection