Best Valentine's Day wishes & love quotes in Polish (with English translations)

For many people, the most important thing in a Valentine's Day bouquet is not the type of flowers or its size, but the content of the attached to it card...

However, writing sincere, wise and moving Valentine's wishes for a beloved one is not always easy. When love declarations do not come easily, our ready-made wishes come to the rescue! Here's a list of 50+, happy love quotes and elegant and meaningful Valentine's Day card ideas - in English & Polish.

Go To:

  1. Best Love Quotes in Polish
  2. For long-distance couples
  3. For girls & women
  4. For boys & men
  5. For long-term spouses & partners
  6. From a Secret Admirer
  7. For a friend
  8. Funny Valentine’s Day messages in Polish

 

How to say "I love you" & "Happy Valentine's Day" Polish

But first, here are two common expressions in Polish that you could add to any of the below love messages. 

Kocham Cię!

"I love you!" in Polish

Szczęśliwych Walentynek!

"Happy Valentine's Day" in Polish

 

The literal translation of "Happy Valentine's Day" in Polish is "Szczęśliwych Walentynek", but people also use Udanych Walentynek / Miłych Walentynek ("Have a nice Valentine's Day" in Polish) or even Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek, which sounds more natural in Polish and means "All the best for Valentine's Day".

An important remark: In Polish there are three genders: masculine, feminine and neuter. Verb forms vary and may depend on the speaker's and/or recipient's gender. To make sure you make no mistakes, we noted different forms of the same text, depending on yours and your Valentine's gender. You can also choose one of the gender-neutral wishes. 

Send red roses to Poland


Best Love Quotes in Polish

Here is a list of our favorite short but beautiful and inspiring quotes about happy love - perfect for lovers and for Valentine's Day. 

Zdajesz sobie sprawę, że jesteś zakochany, kiedy nie możesz spać, ponieważ rzeczywistość jest lepsza niż twoje sny.

You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.
Author: Seuss

Cały wszechświat spiskował, aby pomóc mi cię znaleźć.

The entire universe conspired to help me find you.
Author: Paulo Coelho

Bo w życiu to wszystko lepiej smakuje, jak jest przyprawione miłością.

Because everything in life tastes better when it is seasoned with love.
Author: Anna Ficner-Ogonowska (Polish writer)

Czas, który spędzamy razem, to melodia, którą można odtwarzać bez końca.

The time we spend together is a melody that can be played over and over again.
Author: Nicholas Spark

Miłość dobrze się kończy, gdy się nie kończy.

Love ends well, when it doesn't end.
Author: Alexander Kumor

Miłość to niewyobrażalny stan zamknięty w kilku literach.

Love is an unimaginable state, closed in a few letters.
Author: Guy de Maupassant

W morzu ludzi moje oczy zawsze będą szukać Ciebie...

In a sea of ​​people, my eyes will always seek You...
Author: unknown

W snach i miłości nie ma niemożliwości.

In dreams and in love, impossible does not exist.
Author: Janos Arany

 

 

Best love quotes in Polish (for Valentine's Day)

 

Best love quotes in Polish (Valentine's Day messages)

 

Valentine's Day bestsellers


Polish Valentine's Day messages - For long-distance couples 

Here's a list of messages for people in long-distance relationships, or not able to celebrate Valentine's Day together. They will make a perfect dedication in a card delivered with a bouquet of flowers.

 

Odległość znaczy tak mało, gdy ktoś znaczy tak wiele…

Distance means so little when someone means so much...

Będę trzymał Cię w mym sercu, dopóki nie będę mógł trzymać Cię w mych ramionach…

I will hold you in my heart until I can hold you in my arms... (*man to woman/man)

Miłość nie zna odległości, nie zna czasu, nie zna granic…

Love knows no distance, knows no time, knows no boundaries...

Jesteś moim domem, bez względu na to, jak daleko jestem...

You are my home, no matter how far away from you I am...

Prawdziwa miłość nie zna odległości, zna tylko oddanie…

True love knows no distance, it only knows devotion...

Niech te kwiaty powiedzą to, czego usta nie mówią stęsknione!

Let these flowers say what my longing lips can not!

Beyond red roses...

 

Polish Valentine's Day messages - For girls & women

Here's what you can wish to your Polish girlfriend, fiancée or wife. 

Kochanie, ty rozjaśniasz mój świat jak nikt inny. Szczęśliwych Walentynek dla najwspanialszej kobiety w moim życiu.

Honey, you light up my world like no one else. Happy Valentine's Day to the most wonderful woman in my life.

Dziękuję Ci, że jesteś w moim życiu. Miłych Walentynek dla kobiety, która powoduje, że moje serce przyspiesza…

Thank you for being in my life. Happy Valentine's Day to the woman who makes my heart race...

Życzę Ci Walentynek tak słodkich i cudownych jak Ty!

I wish you a Valentine's Day as sweet and wonderful as you!

Jesteś moim sercem i całym moim światem. Kocham Cię!

You are my heart and my whole world. I love you!

Bo to z Tobą wszystko jest lepsze! Kocham Cię ponad życie.

Because everything is better with you! I love you more than life.

Nie mogę wyobrazić sobie życia bez Ciebie u mego boku. Miłych Walentynek, Kochanie!

I can't imagine my life without you by my side. Happy Valentine's Day, darling!

 

Mixed rose bouquets

 

Polish Valentine's Day messages - For boys & men

Here's what you could wish your Polish boyfriend or a husband. 

 

Bo to z Tobą wszystko jest lepsze! Kocham Cię ponad życie.

Because everything is better with You! I love you more than life.

Szczęśliwych Walentynek dla mężczyzny, która sprawia, że się śmieję... nawet kiedy nie chcę!

Happy Valentine's Day to the man who makes me laugh... even when I don't want to!

Rozświetlasz moje życie i napełniasz moje serce miłością. Szczęśliwych Walentynek, kochanie.

You light up my life and fill my heart with love. Happy Valentine's Day, darling.

Sprawiasz, że się śmieję, że jestem szczęśliwa, że czuję się kochana. Szczęśliwych Walentynek, kochanie.

You make me laugh, make me happy, make me feel loved. Happy Valentine's Day, darling.

Jesteś brakującym elementem mojej układanki. Szczęśliwych Walentynek dla mężczyzny, który mnie uzupełnia.

You are the missing piece of my puzzle. Happy Valentine's Day to the man who completes me.

Jesteś moim słońcem w pochmurny dzień. Szczęśliwych Walentynek, kochanie.

You are my sunshine on a cloudy day. Happy Valentine's Day, darling.

Nie mogę się doczekać, by zobaczyć co przyniesie przyszłość z Tobą u mego boku. Szczęśliwych Walentynek, kochanie.

I can't wait to see what the future holds with you by my side. Happy Valentine's Day, darling.

Sprawiasz, że moje życie jest takie lepsze tylko przez to, że jesteś w nim. Szczęśliwych Walentynek, kochanie.

You make my life so much better just by being in it. Happy Valentine's Day, darling.

 

Gifts For Him

 

Polish Valentine's Day messages - For long-term spouses & partners

Let's also not forget to send Valentine's flowers and cards to our significant others. What can you wish to your Polish husband or wife? Here are the most beautiful love wishes for people who have been married for a long time.

Dzień Zakochanych. To nasz dzień. Pomimo upływu lat, wciąż jestem w Tobie po uszy zadurzony. Kocham Cię!

Valentine's Day. It's our day. Time flies, I am still head over heels in love with you. I love you! (*man to woman/man)

Dzień Zakochanych. To nasz dzień. Pomimo upływu lat, wciąż jestem w Tobie po uszy zadurzona. Kocham Cię!

Valentine's Day. It's our day. Time flies, I am still head over heels in love with you. I love you! (*woman to woman/man)

Kocham Cię dzisiaj bardziej niż wczoraj, ale nie tak bardzo jak jutro…

I love you today more than yesterday, but not as much as tomorrow...

"Małżeństwo to nie rzeczownik, to czasownik. To nie jest coś, co dostajesz. To coś, co robisz. Codziennie, w każdej chwili."

"Marriage is not a noun; it's a verb. It isn't something you get. It's something you do."
Author: Barbara De Angelis

Małżeństwo to nie tylko kochanie się w dobrych czasach, ale także wspieranie się w złych. Dziękuję Ci za wszystko.

Marriage is not just about loving each other in good times, but also standing by each other in bad times. Thank you for everything.

Małżeństwo nie jest celem, tylko podróżą… A nasza jest wyjątkowo wspaniała. Kocham Cię!

Marriage is not a destination, it is a journey… And ours is particularly wonderful. I love you!

Po tylu latach wciąż mam motyle w brzuchu gdy trzymasz mnie za rękę i nazywasz mnie Twoim mężem. Tak bardzo Cię Kocham!

After all these years, I still have butterflies in my stomach when you hold my hand and call me your husband. I love you so much!

Po tylu latach wciąż mam motyle w brzuchu gdy trzymasz mnie za rękę i nazywasz mnie Twoją żoną. Tak bardzo Cię Kocham!

After all these years, I still have butterflies in my stomach when you hold my hand and call me your wife. I love you so much!

Po tylu latach wciąż jesteś tym, do którego chcę wracać każdego dnia… Nigdy nie zapominaj jak bardzo, bardzo Ciebie kocham!

After so many years, you are still the one I want to come back to every day... Never forget how much I love you! (*woman/man to a man)

Po tylu latach wciąż jesteś tą, do której chcę wracać każdego dnia… Nigdy nie zapominaj jak bardzo, bardzo Ciebie kocham!

After so many years, you are still the one I want to come back to every day... Never forget how much I love you! (*woman/man to a woman)

 

Send I Love You in Polish
"I Love You" card...

can be added to each of our gift sets and hampers.

Surprise them with a sweet surprise with most beautiful wishes... in Polish!

SEND NOW

 

Anonymous Polish Valentine's Day messages - From a Secret Admirer

Valentine's Day is a great opportunity to hint to someone, that we might want to be more than friends. What wishes should you include in a card "from the Secret Admirer" so that the love declaration does not go unnoticed?

Skradłaś moje serce i nawet o tym nie wiesz... Twój Cichy Wielbiciel

You stole my heart, and you don't even know it... Your Secret Admirer (*man to a woman)

Skradłaś moje serce i nawet o tym nie wiesz... Twoja Cicha Wielbicielka

You stole my heart, and you don't even know it... Your Secret Admirer (*woman to woman)

Skradłeś moje serce i nawet o tym nie wiesz... Twoja Cicha Adoratorka

You stole my heart, and you don't even know it... Your Secret Admirer (*woman to a man)

Skradłeś moje serce i nawet o tym nie wiesz... Twój Cichy Adorator

You stole my heart, and you don't even know it... Your Secret Admirer (*man to a man)

Może jestem nieśmiały, ale moja miłość do Ciebie jest bardzo odważna. Szczęśliwych Walentynek dla cudownej kobiety, która skradła moje serce. Twój Cichy Wielbiciel

I may be shy, but my love for you is very brave. Happy Valentine's Day to the wonderful woman who stole my heart. Your Secret Admirer (*man to a woman)

Może jestem nieśmiała, ale moja miłość do Ciebie jest bardzo odważna. Szczęśliwych Walentynek dla cudownego mężczyzny, który skradł moje serce. Twoja Cicha Wielbicielka

I may be shy, but my love for you is very brave. Happy Valentine's Day to the wonderful man who stole my heart. Your Secret Admirer (*woman to a man)

Może jestem nieśmiała, ale moja miłość do Ciebie jest bardzo odważna. Szczęśliwych Walentynek dla cudownej kobiety, która skradła moje serce. Twoja Cicha Wielbicielka

I may be shy, but my love for you is very brave. Happy Valentine's Day to the wonderful woman who stole my heart. Your Secret Admirer (*woman to a woman)

Może jestem nieśmiały, ale moja miłość do Ciebie jest bardzo odważna. Szczęśliwych Walentynek dla cudownego mężczyzny, który skradł moje serce. Twój Cichy Wielbiciel

I may be shy, but my love for you is very brave. Happy Valentine's Day to the wonderful man who stole my heart. Your Secret Admirer (*man to a man)

Wiedz, że ktoś myśli o Tobie… Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Miłych Walentynek, Twój Sekretny Adorator

Know that someone is thinking of you… not just today, but every single day. Happy Valentine's Day, Your Secret Admirer (*man to a woman or a man)

Wiedz, że ktoś myśli o Tobie… Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Miłych Walentynek, Twój Sekretna Adoratorka

Know that someone is thinking of you… not just today, but every single day. Happy Valentine's Day, Your Secret Admirer (*woman to a woman or a man)

 

Pssst, did you know that at Euroflorist Polska, we guarantee you full anonymity, all year round? Here's how you can send your Valentine's Day gifts or red roses anonymously: Can I send flowers to Poland anonymously?

If you want to impress...

 

Valentine's Day wishes in Polish - Funny wishes

Valentine's Day wishes don't have to be serious, and they do not need to be cliché. Here are some funny and unusual Valentine's Day messages to someone who loves you for your sense of humor!

Szczęśliwych Walentynek dla kogoś, kto skradł moje serce... i moje hasło do Netflix. Kocham Cię i nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie...

Happy Valentine's Day to the one who stole my heart... and my Netflix password too. I love you and I can not imagine my life without you in it…

Ukradłaś serce, teraz już tylko kradniesz frytki :) Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek, Kochanie!

You stole my heart, now you're just stealing fries :) Happy Valentine's Day, Darling!

Na górze róże, na dole… bla bla bla… Netflix and chill? Szczęśliwych Walentynek, Kochanie!

Roses are red, violets are blue.... blah blah blah... shall we skip the cheesy stuff and just Netflix & chill tonight? Happy Valentine's Day, Honey!

Kocham Cię bardziej niż pizzę (kawę / czekoladę / wino / psiaki / podróże), a to już coś znaczy! Miłych Walentynek, Kochanie.

I love you more than pizza (coffee / chocolate / wine / puppies / travel) and that means something! Happy Valentine's Day, Darling.

Miłych Walentynek dla osoby, która znosi wszystkie moje dziwactwa i nadal mnie kocha… Z Tobą wszystko jest lepsze! Kocham Cię ponad życie.

Happy Valentine's Day to the person who puts up with all my quirks and still loves me... Everything is better with you! I love you more than life.

Już nie taki Tajemniczy, ale wciąż Wielbiciel! Miłego Dnia Zakochanych,

Not so Secret anymore, but still an Admirer! Happy Valentine's Day,

Gifts For Her

Valentine's Day wises in Polish - For a (girl)friend

You can show your sympathy and affection not only to your love partner, but also to other relatives and friends. Are they always there for you and bring you joy? Then, they also deserve a few kind words on February 14th!

Szczęśliwych Walentynek dla mojej najlepszej psiapsiółki, powierniczki i partnerki w zbrodni.

Happy Valentine's Day to my bestie, confidant and partner in crime. (*to a girlfriend)

Życzę Ci Walentynek tak słodkich i cudownych jak Ty!

I wish you a Valentine's Day as sweet and wonderful as you! (*gender neutral)

Szczęśliwych Walentynek dla najbardziej niesamowitej osoby, jaką znam. Jestem bardzo wdzięczna za to, że jesteś w moim życiu.

Happy Valentine's Day to the most amazing person I know. I am very grateful that you are in my life. (*woman speaking)

Szczęśliwych Walentynek dla najbardziej niesamowitej osoby, jaką znam. Jestem bardzo wdzięczny za to, że jesteś w moim życiu.

Happy Valentine's Day to the most amazing person I know. I am very grateful that you are in my life. (*man speaking)

Jesteś wspaniała. Nigdy się nie zmieniaj. Dla nikogo! Szczęśliwych Walentynek.

You are wonderful. Never change. For anyone! Happy Valentine's Day! (*woman/man to a woman)

Jesteś wspaniały. Nigdy się nie zmieniaj. Dla nikogo! Szczęśliwych Walentynek.

You are wonderful. Never change. For anyone! Happy Valentine's Day! (*woman/man to a man)

Which rose color for a friend?

Every rose color has a meaning, and the best color to send to your girlfriend is pink!

 

Send pink roses

 

 

Bespoke rose orders Poland
There's a bouquet for every anniversary!

You choose the color, exact number, type and even arrangement of roses.

12, 17, 23 or other "non-standard" anniversary? Create exactly the bouquet you need, and we will deliver it to your significant other in Poland even on the same day!

Create Your Bouquet

 

 

// Forces channel selection