Mother's Day Wishes in Polish


Do you have a Polish mom or mom-in-law? Are you wondering how to wish her Happy Mother's Day in Polish? In this post you will find many useful examples of short & concise, yet very beautiful Mother's Day withes in Polish - with English translations. Make sure you add them to your Mother's Day Bouquet or a Mother's Day gifts.
 

How to write the most beautiful Mother's Day wishes?

First: Thank your Mom
Then: Shower her with compliments
And: Add a touching quote about mother's love
And finally: Say "I love you, Mom" and share your wishes

What else can you wish your Polish mom?

Important Mother's Day phrases in Polish


1. Thank Your Mom

Best Thank you Mom wishes in Polish and English
Show Gratitude For...

Droga Mamo! Dziękuję za każdy spędzony wspólnie z Tobą dzień. Za pokazywanie mi świata, wsparcie w każdej trudnej chwili i za to, że zawsze pozwalałaś mi być sobą...
Dear Mum! Thank you for every day spent with you. For showing me the world, supporting me in every difficult moment and for always letting me be myself…

Dziękuję Ci, Mamo, za bycie najlepszym przykładem i najlepszą przyjaciółką.
Thank you Mom, for being my role model and my best friend.

Nauczyłaś mnie życia. Nauczyłaś mnie miłości. To Tobie zawdzięczam wszystko, Mamo.
You have taught me about life. You have taught me how to love. I owe you everything, Mom.

Ty wierzyłaś we mnie zawsze – nawet wtedy, gdy nie wierzyłam w siebie ja sama. Dziękuję, Mamo!
You have always believed in me, even when I didn't believe in myself. Thank you, Mom! (*Daughter to Mom. Sons should replace the word "wierzyłam" with "wierzyłem").

Bo to dzięki Twojej wspaniałej miłości i opiece jestem tym, kim jestem.
Your love & care has helped me become the person I am today.

Dziękuję za to, że zawsze byłaś przy mnie, nawet wtedy gdy byłam trudna...
Thank you for always being by my side, even when I was difficult... (*Daughter to Mom. Sons should replace the word "trudna" with "trudny").

Mamo, dziękuję — za miłość, cierpliwość, za poświęcenie. Za wszystkie nieprzespane noce i czuwanie przy mnie w każdej chorobie. Za wiarę we mnie i okazane wsparcie. Za ciepło, za otwarte ramiona, które pozwalały się wypłakać i uściski, które koiły każdy ból. Za schronienie i poczucie słodkiego bezpieczeństwa. Dziękuję za wszystko i przede wszystkim — za to, że jesteś!
Thank you, mom - for your love, patience, dedication. For all sleepless nights and taking care of me when I was sick. For believing in me and supporting me. For your open arms that let me cry and hugs that soothed every pain. For shelter and a sense of sweet security. Thank you for everything and above all, for being!

Send mom flowers


2. Shower Her With Compliments

Mother Day wishes in Polish - how to compliment your Mom
Remind Your Mom How Amazing She Is...

Czuję dumę, gdy mówią, że jestem taka jak Ty, Mamo!
I feel proud when they say that I am just like you, Mom! (*daughter to mother)

Mamo, jesteś uosobieniem wdzięku i piękna.
Mom, you are the epitome of grace and beauty.

Mamo, Twój uśmiech sprawia, że mój świat staje się lepszy.
Mom, your smile makes my world a better place.

Nie ma drugiej takiej jak Ty, Mamo. Jesteś wyjątkowa i niezastąpiona.
There is no one like you, Mom. You are unique and irreplaceable.

Mamo, jesteś moją inspiracją i moim przewodnikiem, najlepszym nauczycielem, najwspanialszą przyjaciółką i aniołem stróżem w jednym.
Mom, you are my inspiration, my best teacher, my best friend and a guarding angel in one.

Jesteś promykiem słońca w pochmurny dzień, a Twój uścisk to lekarstwo na każdą dolegliwość. To szczęście, móc mieć taką mamę jak Ty!
You are my ray of sunshine on a rainy day & your hugs are the best medicine. I am lucky to have a mom like you.

Jesteś Mamo jak te kwiaty — piękne, delikatne, lecz niezłomne. Dodajesz kolorów i piękna naszemu życiu.
You are, Mom, like these flowers - beautiful, delicate, but steadfast. You add color and beauty to our lives.

Ty zawsze wiesz, jak wszystko naprawić. Stworzyć coś, z niczego. Naprawić to, co zepsute. Jesteś naprawdę niesamowita!
You always know how to fix everything. Create something out of nothing. Fix what's broken. You are really amazing!

With same-day delivery:3. Add A Beautiful Quote About Motherhood

Quotes about moms & motherhood
Add A Quote About Mother's Love...

Matka to ta, która może zająć miejsce wszystkich innych, ale jej miejsca nie może zająć nikt inny.
A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take. (Cardinal Mermillod)

Ramiona matki są zrobione z czułości.
A mother's arms are made of tenderness. (Victor Hugo)

Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka.
There is a beautiful creature in the world to whom we are eternally indebted – our mother. (M. Ostrowski)

Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej.
A mother, like God, can love all her children, each one separately and each one the most. (Z. Kossak-Szczucka)

Dobra matka jest więcej warta niż stu nauczycieli.
A good mother is worth more than a hundred teachers. (George Herbert)

Matka to słowo, którego nie można wymówić bez uczucia ciepła w sercu.
Mother is a word that cannot be pronounced without feeling warm in the heart. (Dorothy Canfield Fisher)

Miłość matki jest jak kompas. Przewodzi nas przez wzloty i upadki życia.
A mother's love is like a compass. It guides us through life's ups and downs. (Unknown)

4. Finish With Sincere Mother's Day Wishes

Best Mother's Day wishes in Polish and English
And Last But Not Least - Wish Her...

Kochana Mamo, z okazji Twojego święta wysyłamy Ci moc uścisków oraz najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wielu powodów do radości. Mamy nadzieję, że Twój dzień jest tak wspaniały, jak Ty sama!
Dear Mom, on this special day, we are sending you our hugs and the best wishes of health, prosperity and many reasons to be happy. May your day be as wonderful as you are!

Mamo, Niech na Twojej twarzy zawsze gości promienny uśmiech, a szczęście nigdy Cię nie opuszcza!
Mom, May there always be a radiant smile on your face, and luck never leaves your side!

Najpiękniejszej kobiecie na świecie życzę szczęśliwego Dnia Matki, pełnego miłości, śmiechu i radości. Kocham Cię, Mamo!
I wish the most beautiful woman in the world a happy Mother's Day, full of love, laughter and joy. I love you, Mom!

Mamo, życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia, pomyślności i uśmiechu na twarzy — nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Kocham Cię!
Mom, I wish you a lot of health and happiness, prosperity and a smile on your face - not only today, but every day. I love you!

Niech Twój dzień pełen będzie samych słodkich chwil. Szczęśliwego dnia Matki!
May your day be filled with only sweet moments. Happy Mother's Day!

Nie ma słów, które mogą wyrazić, jak bardzo Cię kocham, Mamo.

There are no words that can express how much I love you, Mom.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki dla najbardziej niezwykłej kobiety na świecie. Kocham Cię Mamo!
Happy Mother's Day to the most extraordinary woman in the world. I love you, Mom!Gifts For Mom


What Else Can You Wish Your Mom?

Mothers Day Wishes
You Can Also Wish Your Mom...

health & prosperity

happiness and joy

love & laughter

energy

satisfaction

many reasons to be happy

great people around

peace & harmony

happy moments

a smile on your face

only sunny days / bright & beautiful days ahead

success in all endeavors

strength & resilience

exciting adventures


Important Mother's Day Phrases In Polish

Szczęśliwego Dnia Matki, Mamo!

"Happy Mother's Day, Mom!" in Polish

Kocham Cię, Mamo!

"I love you, Mom!" in Polish

Dziękuję Ci, Mamo!

"Thank you, Mom!" in Polish

Dla Ciebie, Mamo!

"For you, Mom!" in PolishMother Day Card to Poland
Add a Mother's Day card

Send your wishes in a special greeting card.

This beautiful card with peonies and dedication "For you, Mom" can be added to any of our wines or gift sets with delivery in Poland.

Send a gift + card


See also:

// Forces channel selection