Name day wishes in Polish

What can you wish a Pole on their name day? Here is a list of some beautiful examples of name day wishes and messages. They will make a perfect short note sent together with name-day flowers or a name day gift.

Choose wishes: SHORT & STANDARD | FOR YOUR LOVED ONES | FORMAL & CORPORATE 

What can you wish on a name day? — complete list


How do you say "Happy Name Day" in Polish?

Wszystkiego najlepszego w dniu imienin.

"Happy Name Day" in Polish (lit: "Best wishes/all the best on the day of your name day")

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

"Happy Name Day" in Polish (lit: "Best wishes/all the best for the occasion of your name day")1. Short & common name day wishes

Short & standard name day wishes in Polish
Short name day wishes in Polish

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!
Happy Name Day!

Toast za dzisiejszego solenizanta! Życzę Ci zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Cheers to today's name day person! I wish you health, happiness & prosperity.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech Twój dzień będzie pełen miłości, śmiechu i sprawi, że poczujecie się wyjątkowo.
Happy Name Day! May your day be filled with lots of love, laughter, and all the things that make you feel special.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń!
Happy Name Day! May all your wishes come true.

Dziś są Twoje imieniny! W tym wyjątkowym dniu pragniemy życzyć Ci wszystkiego, o czym tylko marzysz.
Today is your name day! May all your wishes come true.

Z okazji imienin życzymy Ci zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów, szczęśliwych chwil i spełnienia najskrytszych marzeń.
On the occasion of your name day, we wish you health, prosperity, many successes and even morehappy moments. May all your wishes come true!

Uśmiechu na twarzy i radości w sercu. Wszystkiego, co najlepsze z okazji imienin!
A smile on your face and joy in your heart. All the best for your name day!

Bouquets with same-day delivery


2. Name day wishes for our loved ones

Name day wishes Poland
For someone your love, you can wish...

Twoje imieniny to wspaniała okazja, aby przypomnieć Ci, jak bardzo Cię kochamy! Wszystkiego najlepszego!
Your name day is just another opportunity to remind you how much we love you! Happy Name Day!

Życzę Ci imienin tak słodkich i cudownych jak Ty! Wszystkiego najlepszego!
I wish you a name day as sweet and wonderful as you! All the best!

Dziś są Twoje imieniny! Bądź zawsze uśmiechnięta i nigdy się nie zmieniaj.
Today is your name day! Keep smiling and never change.

Dziś są Twoje imieniny kochanie! Przyjmij od nas moc najserdeczniejszych uścisków. Wszystkiego najlepszego!
Today is your name day, my dear! Accept our warmest hugs. All the best!

Zdrowia, szczęścia i miłości. I żebyś zawsze miał(a) dużo czasu na to, co kochasz i dla tych, których kochasz.
Health, happiness and love. And that you always have plenty of time for what you love and for those you love.

Niech dzień Twoich imienin przyniesie Ci moc radości i przypomni, dla jak wielu osób jesteś całym światem… Kochamy Cię!
May your name day bring you a lot of joy and remind you how many people you mean the world to… We love you!

Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia, nawet te najbardziej szalone. Wszystkiego najlepszego w dniu imienin.
May all your dreams come true, even the craziest ones. Happy name day.

Send name day surprises

3. Corporate name day wishes

Name day wishes Polish corporate
For colleagues & business partners in Poland


Najlepsze życzenia z okazji imienin składa firma [XXX]
Happy name day from the company/employees of [COMPANY NAME]

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Happy name day. Many successes in your personal and professional life.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu powodów do radości, zadowolenia oraz dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.
Our warmest wishes of health, many reasons for joy, satisfaction and further professional and personal successes.

W tym wyjątkowym dniu życzymy Pani/Panu dużo zdrowia, pomyślności i radości oraz powodzenia w kolejnych projektach. Wszystkiego najlepszego!
On this special day, we wish you (Pani: formal / woman Panu: formal / man) a lot of health, prosperity and joy, as well as good luck in your next projects. Happy Name Day!

Name day bestsellers


4. What can you wish for name day?

What can you wish on a name day in Poland
Things you can wish on a name day

- zdrowia, szczęścia i pomyślności
(health, happiness and prosperity) *most common phrase

- miłości
(love)

- wielu powodów do radości
(many reasons to be happy)

- samych pogodnych dni / samych radosnych chwil
(only happy days / only joyful moments)

- samych życzliwych / kochających ludzi wokół
(only kind / loving people around)

- spokoju
(peace)

- uśmiechu na twarzy / dobrego humoru
(smile on your face / good humor)

- dobrego samopoczucia
( well-being, feeling good)

- pogody ducha / pozytywnego nastawienia
( cheerfulness / positive attitude)

- wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
(many successes in your private & professional life)

How to send name day wishes to Poland?

Nowadays, traditional name-day cards sent by post are replaced by telephone calls or instant messages. This is how Poles usually send their birthday wishes, Christmas wishes and even condolences to their loved ones.

However, you can also send name-day wishes in a more elegant way that is increasingly more popular in Poland: Sending name day messages in a card attached to a bouquet of name-day flowers or a gift with delivery.Name day card with wishes
Send a name day card

Share your name day wishes in a greeting card added to name day champagne, balloon or other gift with delivery.

Name day cards with your best wishes can be added to every gift with delivery throughout Poland.

Send a gift + card// Forces channel selection