Happy Women's Day wishes in Polish [2024]

What to wish wonderful ladies on their special day?
Here is a list of moving, empowering, beautiful, elegant and short examples of wishes for March 8 - the International Women's Day. They will make a perfect note sent together with a bouquet of flowers or a Women's Day gift.  

Skip to Women's Day wishes for: wife | significant other I colleague I your bestie I daughter I mother I female activists I corporatecollective

 



 


What to wish on March 8?

While sending wishes for a Valentine's Day, Christmas, or name day is not difficult, many people may have difficulty choosing suitable wishes for International Women's Day.

In Poland, International Women's Day wishes & messages are usually:

1. Referring to Women's Day itself - we wish ladies a March 8 that would be be nice, peaceful, full of joy, smiles, recognition.

2. General wishes - health, happiness, prosperity and all the best - not only on March 8, but throughout the coming period.

These standard wishes, however, are very similar to the wishes we send to women on their birthdays, name days and on other occasions. In our opinion, International Women's Day is a great opportunity to add something else, something more empowering, namely:

3. Refer to the uniqueness, successes of women and pride in their achievements. Not only can we wish them further success, strength, energy, courage, but also praise them for their achievements. Many women are modest and therefore do not celebrate achievements that deserve it.
International Women's Day is therefore a beautiful opportunity to remind women of their hard work, their merits of which they can be really proud of.


How to say "Happy Women's Day" in Polish?

Miłego Dnia Kobiet.

"Happy Women's Day" in Polish

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Lit: "All the best for Women's Day!" in Polish

To make your wishes moving and memorable, it is worth adding something else. Here are our suggestions for interesting, beautiful and slightly more unique Women's Day wishes for wives, girlfriends, friends, daughters and other women we admire:


Women's Day wishes in Polish - for your wife


Niech Twój dzień będzie tak wyjątkowy i wspaniały, jak Ty sama!
May your day be as special and wonderful as you are!


Niech ten wyjątkowy dzień przyniesie Ci moc pozytywnych emocji i przypomni, że jesteś dla nas całym światem.
May this special day bring you a lot of positive emotions and remind you that you mean the whole world to us.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla najlepszej mamy i żony na świecie!
Happy Women's Day to the best mother and wife in the world!

Z dumą dziś świętuję niezwykłą kobietę i żonę. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, Kochanie!
Today I proudly celebrate an extraordinary woman and wife. Happy Women's Day, darling!

Moja dumo, fenomenalna kobieto i żono, dziękuję Ci za wszystko. Szczęśliwego Dnia Kobiet, Kochanie!
My pride, phenomenal woman and wife, thank you for everything. Happy Women's Day, darling!

Najpiękniejsza żono i fenomenalna mamo — Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!
To the most beautiful wife and phenomenal mother - Happy Women's Day!

Jesteśmy pod wrażeniem Twoich osiągnięć i miłości, jaką obdarzasz nas każdego dnia! Udanego Dnia Kobiet, kochanie!
We are impressed by your achievements and the love you give us every day! Happy Women's Day, darling!

Taka żona, taka mama to skarb! 8 marca to świetna okazja, by przypomnieć Ci, jak bardzo Cię kochamy. Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet, Kochanie.
Such a wife, such a mother is a treasure! March 8 is a great opportunity to remind you how much we love you. Happy Women's Day, darling.

Twój wkład w nasze życie jest nieoceniony! Dzień Kobiet to świetna okazja, aby podziękować Ci za miłość, zrozumienie, wsparcie, i codzienną dobroć.
Your contribution to our lives is invaluable! Women's Day is a great opportunity to thank you for your love, understanding, support, and everyday kindness.


Send a pink Women's Day bouquet to Poland
Send a Women's Day bouquet

Send your Women's Day wishes with a bouquet of flowers.

Order a beautiful & elegant Women's Day bouquet with delivery throughout Poland on March 8th.

Send flowers


Women's Day wishes for your loved one


Jesteś moją miłością, dumą i inspiracją. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
You are my love, pride and inspiration. Happy Women's Day.

Silna i delikatna zarazem. Nigdy nie przestaniesz być moją najwspanialszą muzą. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Strong and delicate at the same time. You will never stop being my greatest muse. Happy Women's Day.

Dla mojej piękniejszej i zdolniejszej połowy – wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
To my more beautiful and talented half - Happy Women's Day.

Twój uśmiech to mój cały świat. Wszystkiego najlepszego, kochanie, w Dniu Kobiet!
Your smile is my whole world. Happy Women's Day, darling!

Kochanie, niech Dzień Kobiet przyniesie Ci tyle radości, ile Ty przynosisz mi każdego dnia…
Darling, may Women's Day bring you as much joy as you bring me every day...

Najserdeczniejsze życzenia dla najcudowniejszej kobiety na świecie – niech Dzień Kobiet przyniesie Ci same piękne chwile i przypomni Ci, byś rezerwowała więcej czasu na celebrację własnych osiągnięć.
Warmest wishes to the most wonderful woman in the world - may Women's Day bring you only beautiful moments and remind you to reserve more time to celebrate your own achievements.

Jestem dumny, mając tak wspaniałą kobietę u mego boku. Niech Twój dzień będzie równie piękny, jak Ty. Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet i nie tylko.
I am proud to have such a wonderful woman by my side. May your day be as beautiful as you are. Happy Women's Day and more.

Women's Day flowers for your love

Women's Day wishes in Polish for a colleague


Wielu sukcesów i kwitnącej kariery, koleżanko! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Many successes and a thriving career, my friend! Happy Women's Day.

8 marca to świetna okazja, aby podziękować Ci za profesjonalizm i wsparcie! Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet.
March 8 is a great opportunity to thank you for your professionalism and support! Happy Women's Day.

Twoje zaangażowanie, umiejętności, talent i pozytywne podejście zasługują na uznanie. Dziękujemy w imieniu całego zespołu i życzymy szczęśliwego Dnia Kobiet!
Your commitment, skills, talent and positive approach deserve recognition. Thank you on behalf of the entire team and we wish you Happy Women's Day!

Z podziwem dla Twojej ciężkiej pracy i talentu. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
With admiration for your hard work and talent. Happy Women's Day.

Dziękuję za wspaniałą pracę i pozytywny wpływ na zespół i firmę. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Thank you for your great work and positive impact on the team and the company. Happy Women's Day.

Niech Twój dzień będzie równie wyjątkowy, jak Ty! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.

May your day be as special as you are! Happy Women's Day.

Dziękuję za inspirującą współpracę. Szczęśliwego Dnia Kobiet!
Thank you for your inspiring cooperation. Happy Women's Day!


Women's Day wishes in Polish - friends

Would you like to wish your (girl)friends a Happy Women's Day? This is definitely a good idea - no one said that only men can send Women's Day wishes, right? Here's what you can wish your friend on March 8:

Kobietko, jesteś fenomenalna! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Woman, you are phenomenal! Happy Women's Day.

Podbijaj świat swym uśmiechem! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Conquer the world with your smile! Happy Women's Day.

Siły i odwagi — nie bój się rozwijać skrzydeł. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Strength and courage - don't be afraid to spread your wings. Happy Women's Day.

Piękna, bądź dumna z siebie, tak jak jesteśmy z Ciebie dumne my wszystkie! 
Beautiful, be proud of yourself, just as we are all proud of you! [*from a group of women to a woman]

Błyszcz jak gwiazda, którą jesteś... Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Shine like the star that you are... Happy Women's Day.

Z okazji Dnia Kobiet, niech Twoje serce zawsze bije z dumy za własne sukcesy.
On the occasion of Women's Day, may your heart always beat with pride for your own successes.

Niech Twój dzień będzie równie piękny, jak Ty sama! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
May your day be as beautiful as you are! Happy Women's Day.

Kochana! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dużo zdrowia, szczęścia i miłości. I żebyś miała zawsze dużo czasu na to, co kochasz i dla tych, których kochasz. 
Dear! Happy Women's Day. Lots of health, happiness and love. And that you always have plenty of time for what you love and for those you love. 

Delivery on March 8th

Women's Day wishes for a daughter from dad/parents


Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet życzy dumny tata.
Happy Women's Day from a proud dad.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! Twój najwierniejszy kibic – tata.
Happy Women's Day! Your most loyal fan – dad.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla mojej utalentowanej i pięknej córki.
Happy Women's Day to my talented and beautiful daughter.

Droga córeczko, niech Dzień Kobiet przyniesie Ci tyle radości, ile Ty przynosisz nam każdego dnia.
Dear daughter, may Women's Day bring you as much joy as you bring us every day.

Wszystko, czego dokonujesz, napełnia mnie dumą i radością. Dalszych sukcesów, zadowolenia i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Everything you do fills me with pride and joy. Continued success, satisfaction and all the best for Women's Day.

Duma ojca nie zna granic, gdy patrzę na Twoje osiągnięcia i to, jak wspaniałą osobą zostałaś. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!
My father's pride knows no bounds when I look at your achievements and what a wonderful person you have become. Happy Women's Day!

Z dumą śledzę, jak dorastasz. Z takim talentem, motywacją i pozytywnym nastawieniem osiągniesz wszystko, co sobie zamierzyłaś. Kochamy Cię bezgranicznie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. 
I'm proud to watch you grow. With such talent, motivation and positive attitude, you will achieve everything you set out to achieve. We love you endlessly. Happy Women's Day. 

Droga córeczko, życzę Ci Dnia Kobiet tak wspaniałego i pięknego jak Ty sama!
Dear daughter, I wish you Women's Day as wonderful and beautiful as you are!


Women's Day wishes in Polish - for activists and women we admire


Dziękuję za oddanie w walce o sprawy, które naprawdę się liczą. W Dniu Kobiet pragniemy życzyć dalszych sukcesów, zadowolenia i wielu powodów do dumy i radości. 
Thank you for your commitment to fighting for the things that really matter. On Women's Day, we would like to wish you further success, satisfaction and many reasons to be proud and happy. 

Dla kobiety, która przesuwa granice i dąży do lepszej przyszłości dla wszystkich — Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
For a woman who pushes boundaries and strives for a better future for everyone - Happy Women's Day.

Niech Twoja praca przynosi realne zmiany, a Dzień Kobiet przyniesie Ci zasłużone uznanie i radość.
May your work bring real changes, and Women's Day will bring you well-deserved recognition and joy.

Najlepsze życzenia dla odważnej duszy. Niech Dzień Kobiet przyniesie Ci radość i będzie okazją do zasłużonej celebracji już osiągniętych sukcesów.
Best wishes to your brave soul. May Women's Day bring you joy and be an opportunity to celebrate the well-deserved successes.

Twoje wysiłki są nieocenione. Z okazji Dnia Kobiet przesyłam serdeczne podziękowania i życzę nieskończonych pokładów energii do kontynuowania Twojej inspirującej misji społecznej.
Your efforts are invaluable. On the occasion of Women's Day, I would like to express my sincere thanks and wish you endless energy to continue your inspiring social mission.

Send colorful bouquets

 

Women's Day wishes for mom - in Polish


Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! Z miłością, wdzięcznością i podziwem, dzieci.
Happy Women's Day! With love, gratitude and admiration, children.

Jesteś naszą bohaterką, dumą i inspiracją. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
You are our hero, pride and inspiration. Happy Women's Day.

Mamo, niech ten dzień będzie równie piękny, jak Twoje serce. Szczęśliwego Dnia Kobiet!
Mom, may this day be as beautiful as your heart. Happy Women's Day!

Kochana Mamo, niech Dzień Kobiet przyniesie Ci tyle radości, ile Ty przynosisz nam każdego dnia.
Dear Mom, may Women's Day bring you as much joy as you bring us every day.

Mamo, niech Twój dzień będzie pełen kwiatów, słodyczy i radości. Zasługujesz na to i więcej! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Mom, may your day be full of flowers, sweets and joy. You deserve this and more! Happy Women's Day.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla najwspanialszej mamy na świecie. Jesteś niesamowita! Kochamy Cię bezgranicznie.
Happy Women's Day to the greatest mother in the world. You are amazing! We love you endlessly.

Kochana Mamo! Niech na Twojej twarzy zawsze gości promienny uśmiech, a zdrowie nigdy Cię nie opuszcza — nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Wszystkiego najlepszego z Dnia Kobiet.
Dear Mum! May you always have a radiant smile on your face and may your health never leave you - not only today, but every day. Happy Women's Day.

Women's Day wishes in Polish - official & corporate

 

W imieniu [nazwa firmy  / organizacji] składam serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy za Pani zaangażowanie i wkład w rozwój naszej firmy / społeczności.
On behalf of [company/organization name], I would like to extend warm wishes on Women's Day. Thank you for your commitment and contribution to the development of our company / community.

Z okazji Dnia Kobiet pragnę wyrazić uznanie dla Pani wkładu i życzyć sukcesów we wszystkich dziedzinach życia.
On the occasion of Women's Day, I would like to express my appreciation for your contribution and wish you success in all areas of life.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Niech ten dzień przyniesie Pani wiele radości i uznania.
Happy Women's Day. May this day bring you much joy and recognition.

Send pink flowers

Group wishes for Women's Day


Dzisiaj świętujemy moc, determinację i piękno kobiet. Niech Dzień Kobiet przyniesie Wam wszystkim radość i spełnienie marzeń!
Today we celebrate the power, determination and beauty of women. May Women's Day bring you joy and fulfillment of your dreams!

8 marca to doskonała okazja, aby docenić wszystkie kobiety wokół nas - za ich odwagę, poświęcenie i determinację w budowaniu lepszego jutra. Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wielu powodów do radości i dumy.
March 8 is a perfect opportunity to appreciate all the women around us - for their courage, dedication and determination in building a better tomorrow. We wish all ladies the best wishes of health, happiness, prosperity and many reasons to be happy and proud.

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy wyrazić wdzięczność dla wszystkich kobiet, które codziennie przyczyniają się do budowania lepszego świata.
On the occasion of Women's Day, we would like to express our gratitude to all women who contribute to building a better world every day.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom, które codziennie inspirują i motywują innych do działania.
On the occasion of International Women's Day, we would like to express our warmest wishes to all women who inspire and motivate others to act every day.

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Pań! Niech 8 marca przyniesie Wam wiele uznania i powodów do radości.
Happy Women's Day to all ladies! May March 8 bring you much recognition and reasons to be happy.

How to send wishes for Women's Day in Poland?

Text messages are fine, but flowers are better! Sending someone we respect and appreciate a bouquet of Women's day flowers is an elegant way to express our wishes. 

Flowers for Women's Day in Poland
Don't forget about flowers!

Surprise an amazing woman with a beautiful bouquet of Women's Day flowers.

Send a bouquet with delivery on March 8th.

Send flowers




// Forces channel selection