Czy internetowe kwiaciarnie gwarantują anonimowość? 

„Chciałbym wysłać pewnej kobiecie kwiaty, lecz zależy mi na anonimowości. Czy mogę być pewny, że firma doręczająca bukiet nie poda jej moich danych?” przeczytaliśmy na jednym z forów.
I rzeczywiście, w wielu przypadkach, zwłaszcza gdy chodzi o przesyłki Walentynkowe, lub miłosne bukiety róż, anonimowość w wysyłce kwiatów jest istotną kwestią. 


Czy odbiorca dowie się, od kogo są kwiaty? Czy dostawa kwiatów jest anonimowa?

Odpowiedź na to czy poczta kwiatowa Euroflorist jest anonimowa to: Tak, jeśli tego właśnie chce zamawiający. Kwiaty online można wysłać albo anonimowo, albo nie — a wybór ten należy do wysyłającego. Podjąć go może podczas składania zamówienia online.

Oto jak nie popełnić błędu, jeśli zależy Wam, by kwiaty doręczone zostały całkowicie anonimowo.

Które informacje przekazane zostaną odbiorcy?

Dane nadawcy podane w polach imię, nazwisko, telefon, adres mailowy etc. są wykorzystywane jedynie do kontaktowania się z klientem w celach związanych z realizacją zamówienia. Dane nadawcy jednak nie są udostępniane odbiorcy kwiatów ani kurierowi.

 

Kiedy kwiaty NIE będą wysłane anonimowo?

Chcesz, by odbiorca wiedział, od kogo otrzymał kwiaty? Jeżeli Twoją preferencją jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą, możesz podpisać się w polach na dedykację: „Bilecik - dołącz swoją wiadomość:” lub "Kartka - dołącz swoją wiadomość".

W tym wypadku treść pola zostanie oczywiście zapisana (lub wydrukowana) przez florystę w bileciku lub kartce na życzenia, oraz dołączona do bukietu kwiatów.

Jeżeli zostawisz te dwa pola tekstowe puste, lub nie podasz imienia, przesyłka pozostanie anonimowa.

 

Kiedy kwiaty będą wysłane anonimowo?

Jeśli chcesz wysłać kwiaty niczym Sekretny Adorator, nie podpisuj się pod dedykacją w polach na dedykację („Bilecik - dołącz swoją wiadomość:” lub "Kartka - dołącz swoją wiadomość") lub zostaw te pola puste.

Jeżeli zostawisz te dwa pole tekstowe puste, lub nie podasz w nich swojego imienia, przesyłka kwiatowa pozostanie anonimowa. Kurier doręczający bukiet także nie przekaże odbiorcy danych wysyłającego.


Gdzie odbiorca bukietu zobaczy moje imię, jeśli je podam?

Oferujemy dwa sposoby na przekazanie dedykacji / wiadomości odbiorcy bukietu. 

 

Bilecik

Opcja darmowa. Idealna na krótkie dedykacje do 200 znaków  

*Poniższe zdjęcie jest podglądowe. Bileciki do bukietów Euroflorist mają zwykle kolor fioletowy, pomarańczowy lub biały. W razie ich braku może zostać dodany alternatywny bilecik. 


Bilecik Euroflorist na zyczenia w bukiecie

 

Kartka

Opcja dodatkowa, pozwalająca na przekazanie odbiorcy dłuższych wiadomości.

*Poniższe zdjęcie jest podglądowe. Karta okolicznościowa zostanie dobrana do bukietu według okazji. 
Kartka na życzenia Euroflorist


Jak sprawdzić, od kogo są kwiaty?

Co jeśli otrzymaliśmy bukiet, jednak nie wiemy, kto go wysłał? Czy odbiorca kwiatów może dzwonić do Biura Obsługi Klienta z pytaniem od kogo są kwiaty, lub pytać o nadawcę kuriera? Czy nawet wtedy nadawca może liczyć na poufność poczty kwiatowej Euroflorist?

Kurier doręczający bukiet nie przekaże odbiorcy danych wysyłającego, gdyż ich nie zna. Nie są one także podawane na pokwitowaniu odbioru bukietu. Zgodnie z Polityką Prywatności, konsultanci także nie przekazują danych nadawcy odbiorcy kwiatów. Jeśli odbiorca wyrazi taką prośbę, jeden z konsultantów skontaktuje się z nadawcą, przekazując mu/jej prośbę odbiorcy o bezpośredni kontakt. Decyzja o tym, czy się ujawnić, należeć będzie jednak wciąż do nadawcy kwiatów. 


Wyślij bukiet
// Forces channel selection