Regulamin

Internetowa kwiaciarnia euroflorist.pl prowadzona jest przez firmę Euroflorist Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sowińskiego 18A, 60-283 Poznań, identyfikująca się numerami NIP 783-10-03-370 oraz REGON 630275261, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110607.

 1. Euroflorist prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem internetu. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej euroflorist.pl lub przez telefon.
 2. Dostawy kwiatów na terenie Polski realizowane są przez sieć kwiaciarni Euroflorist. Dostawy upominków realizowane są wyłącznie na terenie Polski, przez firmę kurierską DHL. W przypadku zamówień z upominkami o niestandardowych gabarytach koszty i sposób dostawy mogą być ustalane indywidualnie.
 3. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Euroflorist lub zostały przekazane w użytkowanie przez partnerów Euroflorist.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie euroflorist.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy.
 5. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez Euroflorist produkty. O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez Euroflorist przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. Promocje nie łączą się.
 6. Wszystkie doręczane produkty są towarami wolnymi od wad. 
 7. Towary, w których skład wchodzi alkohol, dostępne są w sprzedaży dla osób powyżej 18 roku życia. Złożenie zamówienie i akceptacja regulaminu przez Klienta oznacza, że zarówno Klient, jak i odbiorca zamówienia są osobami pełnoletnimi oraz nie znajdują się w stanie nietrzeźwości w momencie zarówno składania, jak i odbioru zamówienia. Podstawowym sposobem odbioru ww. towarów jest odbiór osobisty, lecz w przypadku, gdy jest on niemożliwy, Klient oświadcza, że udziela kurierowi pełnomocnictwa do odbioru towaru w jego imieniu pod adresem punktu sprzedaży, położonym w Poznaniu przy ul. Sowińskiego 18A. Kurier doręczający przesyłkę ma prawo wylegitymować odbiorcę w celu zweryfikowania pełnoletniości i odmówić wydania przesyłki w przypadku negatywnej weryfikacji wieku lub podejrzenia u odbiorcy stanu nietrzeźwości.
 8. Szczegółowe zasady i terminy doręczeń określone są w terminach realizacji
 9. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią lub biurem Euroflorist i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i w pełni opłacone przed ponownym doręczeniem.
 10. Przesyłki do szpitali, hoteli, firm, banków i innych budynków użyteczności publicznej, doręczane są do recepcji lub sekretariatu. Zamówienia doręczane z okazji ślubów mogą być przekazywane obsłudze wesela.
 11. Kwiaciarnia realizująca zamówienie zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający wyraźnie zaznaczy w treści zamówienia, że nie wyraża na to zgody.
 12. Euroflorist nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem, nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówienia lub z innych przyczyn nieleżących po stronie Euroflorist. W wyżej wymienionych przypadkach Euroflorist zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami zamówionych produktów oraz ich dostawy.
 13. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.
 14. Zmiany w zamówieniu lub jego anulacji można dokonać telefonicznie, lub przez e-mail, w ciągu 60 minut od złożenia zamówienia, lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 16. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, jeżeli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone przez e-mail wraz z dołączeniem zdjęć produktu w ciągu 72 godzin od terminu doręczenia. Inne, w ciągu 7 dni od daty doręczenia. Sprawdź szczegóły dotyczące reklamacji produktowych oraz Polityki Zwrotów Euroflorist
 17. Ze względu na politykę retencji danych Euroflorist, reklamacje dotyczące braku doręczenia produktu muszą być zgłoszone w ciągu do 3 miesięcy licząc od terminu planowego wykonania usługi. Po tym czasie reklamacje nie mogą być rozpatrzone.
 18. W przypadku upominków oraz kwiatów z oferty "Kwiaty od Ogrodnika" wysyłanych kurierem, Euroflorist nie ponosi odpowiedzialności za termin doręczenia przesyłki przez kuriera DHL. Upominek i tort z jednego zamówienia są doręczane osobno – tort przez cukiernię partnerską, upominek przez kuriera DHL. 
 19. Euroflorist zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.
 20. Na podstawie obowiązującego prawa, wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. W związku z tym, jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę za zakupione kwiaty lub upominki, podczas składania zamówienia na stronie, w danych nadawcy, konieczne jest zaznaczenie check-boxu „Zamawiasz jako firma. Zarejestruj się, aby otrzymać fakturę.” oraz podanie numeru NIP. Wystawienie faktury nie jest możliwe po złożeniu i realizacji zamówienia.
 21. Euroflorist zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zamówionego produktu. W takiej sytuacji klientowi przysługuje zwrot lub możliwość wymiany na inny produkt. Zwroty realizowane są od 5 do 7 dni roboczych.
 22. Euroflorist Sp.z o.o., właściciel serwisu internetowego euroflorist.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności
 23. Serwis euroflorist.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanych podczas procesu składania zamówienia oraz rejestracji konta adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 24. Euroflorist nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
 25. Euroflorist nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikające, lub spowodowane bezpośrednio, lub pośrednio siłami pozostającymi poza jego kontrolą (siła wyższa), w tym między innymi kataklizmami, strajkami, wypadkami, działaniami wojennymi lub terrorystycznymi, warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi ruch lub przerwy, utratę lub nieprawidłowe działanie mediów, łączności lub usług komputerowych (oprogramowania i sprzętu). W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających lub spowodowanych przez siłę wyższą w wybranym przez klienta terminie, klientowi przysługuje zwrot lub możliwość zmiany daty doręczenia. Zwroty realizowane są od 5 do 7 dni roboczych.
 26. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej euroflorist.pl jest prawo polskie.
 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 28. Regulamin określa zasady zakupów w euroflorist.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie oraz na wszystkich podstronach, do których w powyższych punktach znajdują się odniesienia.

 

Zaktualizowano 8/3/2023

 

 

// Forces channel selection